KHỚP KHÓA TRỤC RINGFEDER RFN 7015.1

Khớp khoá trục Ringfeder RfN 7015.1 (Locking Assemblies RfN 7015.1) được thiết kế cho các ứng dụng chịu tải trọng uốn cao như puli băng tải, bằng cách cung cấp áp suất trục và trung tâm thấp hơn.

Liên hệ