THIẾT BỊ BÓP TRỤC RINGFEDER RFN 4181

Thiết bị bóp trục Ringfeder RfN 4181 (Shrink Discs RfN 4181)  có hai phần siết loạt lực hạng nặng – với cơ chế dẫn hướng bổ sung cho vòng bên trong. Để truyền mômen xoắn cực đại.

Liên hệ