THIẾT BỊ BÓP TRỤC RINGFEDER RFN 4161

Thiết bị bóp trục Ringfeder RfN 4161 (Shrink Discs RfN 4161) có giá trị truyền cao và bằng cách thay đổi mô-men xoắn siết vít, đĩa co có thể được điều chỉnh cho phù hợp với đặc điểm kỹ thuật thiết kế. Thiết bị bóp trục là dòng phổ biến được sử dụng hầu hết trong các ứng dụng.

Liên hệ