Nhà phân phối chính hãng Ringfeder tại Việt Nam về khớp nối và khóa trục

(https://www.ringfeder.com/)

Nhà phân phối chính hãng Henfel tại Việt Nam về khớp nối thủy lực

(https://www.henfel.com.br/)

Nhà phân phối chính hãng Carlyle Johnson tại Việt Nam

(https://www.cjmco.com/)

Nhà phân phối chính hãng TZ Polska tại Việt Nam

(http://www.tzpolska.pl/)

Nhà phân phối chính hãng Italgiunti tại Việt Nam chuyên cung cấp khớp nối trục cardan

(www.italgiunticompany.com.servizi)

Nhà phân phối chính hãng Cross Morse tại Việt Nam về khớp nối và khóa trục

(www.cross-morse.co.uk)

Nhà phân phối chính hãng Westcar tại Việt Nam về khớp nối và thắng

(www.westcar.it)

Nhà phân phối chính hãng khớp nối PT tại Việt Nam

(http://pticorp.co.kr/)

Nhà phân phối chính hãng KBK-Antriebstechnik tại Việt Nam về khớp nối và khóa trục côn

(www.kbk-antriebstechnik.de)

Đại lý chính hãng động cơ điện và khớp nối Flender

(www.flender.com)

Đại lý chính hãng khớp khóa trục MAV tại Việt Nam

(www.mav.it)

Nhà phân phối chính hãng khớp nối trục KTR tại Việt Nam

(www.ktr.com)

Nhà phân phối chính hãng Helmke tại Việt Nam về động cơ điện hiệu suất cao

(www.helmke.de)

Đại lý chính hãng động cơ giảm tốc IMak tại Việt Nam

(www.imakreduktor.com)

Đại lý chính hãng Bạc đạn chữ thập Stieber

(www.stieberclutch.com)

Đại lý chính hãng khớp nối JAC tại Việt Nam

(www.jacoup.co.kr)

Đại lý chính hãng khớp khóa trục Ringspann Việt Nam

(www.ringspann.com)

Nhà phân phối chính hãng Wichmann tại Việt Nam về khớp nối trục cardan

(www.wichmann-os.de)

Nhà phân phối chính hãng Hilger U. Kern tại Việt Nam về máy phát hiện rò rỉ chất khí và máy đo lực căng dây đai

(www.hilger-kern.de)

Đại lý chính hãng khớp nối thủy lực tại Việt Nam

(www.transfluid.eu)

Đại lý chính hãng khớp nối Huco tại Việt Nam

(https://www.huco.com/)

Đại lý chính hãng khớp nối Fenner tại Việt Nam

(https://fptgroup.com/en/)

Đại lý chính hãng khớp nối Renold tại Việt Nam

(https://www.renold.com/)

Đại lý chính hãng khớp nối Rexnord tại Việt Nam

(https://www.rexnord.com/)

Đại lý chính hãng Martin tại Việt Nam

(https://www.martinsprocket.com/)

Đại lý chính hãng khớp nối Lovejoy Rathi tại Việt Nam

(https://rathicouplings.com/)