THIẾT BỊ BÓP TRỤC RINGFEDER RFN 4073

Thiết bị bóp trục Ringfeder RfN 4073 (Shrink Discs RfN 4073) có cấu trúc đặc biệt nhẹ, có thiết kế rất nhỏ gọn với giá trị mô-men xoắn thấp. Phù hợp ứng dụng làm kín khí và hộp số nhỏ. Thiết bị bóp trục là ý tưởng cho các ứng dụng có yêu cầu giảm về giá trị truyền hoặc rất thấp hoặc không có tải động.

Liên hệ