THIẾT BỊ BÓP TRỤC RINGFEDER RFN 4071

Thiết bị bóp trục Ringfeder RfN 4071 (Shrink Discs RfN 4071) là sản phẩm mở rộng của dòng Ringfeder RfN 4061 từ đường kính trong 220 mm lên đến đường kính lớn nhất. Ringfeder RfN 4071 là giải pháp tiết kiệm chi phí với dung lượng cao trong phạm vi ứng dụng lớn nhất có thể.

Liên hệ