KHỚP KHÓA TRỤC RINGFEDER RFN 7015.0

Khớp khoá trục Ringfeder RfN 7015.0 (Locking Assemblies RfN 7015.0) định tâm tuyệt vời và truyền mô-men xoắn cao, thiết bị côn kép này phản ánh những gì tốt nhất trong chuyên môn kỹ thuật. Khớp khóa trục được ứng dụng cho các ứng dụng kỹ thuật chung.

Liên hệ