KHỚP KHÓA TRỤC RINGFEDER RFN 7007

Khớp khoá trục Ringfeder RfN 7007 (Locking Assemblies RfN 7007) được thiết kế hai mảnh tương tự như Ringfeder 7006, nhưng được mở rộng với áp suất trục và trục rỗng thấp hơn. Khớp khóa trục mang đầy đủ tính năng hữu ích giúp đảm bảo cần có cho linh kiện hỗ trợ trong ứng dụng và đảm bảo tốc độ quay lớn.

Liên hệ