PULY ĐAI THANG SPA, SPB, SPC, SPZ

Puly đai thang SPA, SPB, SPC, SPZ được cân bằng tĩnh theo tiêu chuẩn ISO 1940, DIN 2211, các puly đai thang được sản xuất bằng gang loại 220-260 nhờ quy trình đúc mới nhất của Cross Morse kết hợp với máy tiện CNC để hoàn thiện.

Liên hệ