KHỚP NỐI MỀM FLENDER N-EUPEX B

Khớp nối mềm Flender N-EUPEX B (N-Eupex B Pin Coupling) giúp truyền động cho bơm, thông gió, hộp số dẫn động cho cầu trục; dẫn động máy Diesel với Moment quán tính nhỏ, có dãy mô-men từ 19 đến 3.900 Nm. Khớp nối mềm Flender N-EUPEX B chuyên dùng cho các nhà máy xi măng, nhà máy thép,…
Khớp nối N-Eupex B gồm các kích cỡ: N-Eupex B 58, N-Eupex B 68, N-Eupex B 80, N-Eupex B 95, N-Eupex B 110, N-Eupex B 125, N-Eupex B 140, N-Eupex B 160, N-Eupex B 180, N-Eupex B 200, N-Eupex B 225, N-Eupex B 250, N-Eupex B 280.

Liên hệ