KHỚP NỐI RĂNG VỎ THÉP JAC SSM/CCM

Khớp nối răng vỏ thép JAC SSM/CCM (Gear Couplings JAC SSM/CCM) được thiết kế mang lại hiệu suất cao bằng cách sử dụng kỹ thuật tốt nhất. Moment định mức: 803 – 3,331,000 Nm, Lỗ trục: 40-710mm

Liên hệ