CHỤP LÒ XO GIẢM XÓC RINGFEDER (INDUSTRIAL BUFFERS)

Chụp lò xo giảm xóc Ringfeder (Industrial Buffers) với khả năng giảm chấn thủy lực và thiết bị làm bằng vật liệu tổng hợp, biểu đồ truyền lực sẽ chịu ảnh hưởng của sự dao động nhiệt độ và sự tăng nhiệt độ vốn có. Có thể được sử dụng trong phạm vi nhiệt độ từ -40°C đến +80°C.

Liên hệ