KHỚP NỐI TRỤC RINGFEDER TNS SDDL-5-BSV

Khớp nối trục Ringfeder TNS SDDL-5-BSV (Elastomer Couplings TNS SDDL-5-BSV) là khớp nối linh hoạt, xoắn với trống phanh hoặc đĩa phanh. Khớp nối cho phép bù sai lệch trục, hướng tâm và trục trong giới hạn xác định. Các khớp nối trục truyền mô-men xoắn thông qua vòng đệm đàn hồi. Các vòng đệm có Pb, Vk, VkR tiêu chuẩn và được kết nối với nhau để tạo thành vòng đệm đàn hồi.

Liên hệ