BỘ CHỐNG QUAY NGƯỢC RINGSPANN FREEWHEELS FXM

Bộ chống quay ngược Ringspann Freewheels FXM là loại freewheels không có gối đỡ và có phần nâng ra khỏi khớp nối X. Vòng đệm rời X đảm bảo hoạt động của vòng quay tự do không bị mài mòn khi vòng trong quay ở tốc độ cao.

Liên hệ