VÒNG ĐỆM GIẢM CHẤN RINGFEDER TNS TSCHAN S

Vòng đệm giảm chấn Ringfeder TNS Tschan s (Intermediate Rings) được sản xuất bởi Ringfeder Germany, vòng đệm có nhiều moment xoắn chịu lực (Shore) khác nhau:
– Pb72 (màu đen): vật liệu Perbunan, 72 Shore (A)
– Pb82 (màu đen): vật liệu Perbunan, 82 Shore (A)
– VkB (xanh lam): vật liệu Polyurethane, 83 Shore (A)
– VkR (màu đỏ): vật liệu Polyurethane, 93 Shore (A)
– Vk60D (màu trắng): vật liệu Polyurethane, 60 Shore (D)
Liên hệ