KHỚP NỐI TRỤC KTR ROTEX SH

Khớp nối trục KTR Rotex SH (ROTEX SH Flexible Jaw Couplings) với các trung tâm tách rời SPLIT. Thiết bị khớp nối trục Rotex SH là một khớp nối đàn hồi với chia rời hub / hub SPLIT (nửa khớp nối vỏ) được đặc trưng bởi dễ dàng lắp ráp và tháo gỡ. Thiết kế này còn được gọi là khớp nối nửa vỏ, khớp nối kẹp, khớp nối với trung tâm tách rời hoặc khớp nối đàn hồi với hub kẹp tách.

Danh mục: Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Liên hệ