KHỚP NỐI TRỤC KTR ROTEX ZS-DKM-H

Khớp nối trục KTR Rotex ZS-DKM-H (ROTEX ZS-DKM-SH Flexible Jaw Couplings) với các trung tâm phân chia. Các khớp nối torsionally hoạt động linh hoạt ghép ZS-DKM-H. Thiết bị là một khớp nối elastome đúp trục cát đăng với hub chia (nửa khớp nối vỏ). Các khớp nối trục torsionally linh hoạt ghép ZS-DKM-H là một khớp nối mềm đúp trục cát đăng với hub chia (nửa khớp nối vỏ).

Liên hệ