VÒNG ĐỆM CAO SU GIẢM CHẤN FLENDER BIPEX

Cao su giảm chấn Flender Bipex (Cam Rings) là loại cao su giảm chấn dùng cho khớp nối Flender Bipex chính hãng, loại cao su giảm chấn này có đầy đủ size BIPEX 43, BIPEX 53, BIPEX 62, BIPEX 72, BIPEX 84, BIPEX 97, BIPEX 112, BIPEX 127, BIPEX 142, BIPEX 162, BIPEX 182, BIPEX 202, BIPEX 227

Liên hệ