CAO SU GIẢM CHẤN FLENDER N-EUPEX

Cao su giảm chấn N-Eupex (N-Eupex Elastomer) được cấu tạo thành từ chất liệu cao su, có nhiều kích cỡ dễ lựa chọn. Cao su giảm chấn làm việc ở môi trường nhiệt độ từ -50 độ C đến +100 độ C và có khả năng giảm xóc, độ đàn hồi tốt.
Vòng đệm N-Eupex gồm các kích cỡ: N-Eupex 58, N-Eupex 68, N-Eupex 80, N-Eupex 95, N-Eupex 110, N-Eupex 125, N-Eupex 140, N-Eupex 140, N-Eupex 160, N-Eupex 180, N-Eupex 200, N-Eupex 225, N-Eupex 250, N-Eupex 280, N-Eupex 315, N-Eupex 350, N-Eupex 400, N-Eupex 440, N-Eupex 480, N-Eupex 520, N-Eupex 560, N-Eupex 610, N-Eupex 660, N-Eupex 710.

Liên hệ