NÚT PHÒNG NỔ CHO KHỚP NỐI FLENDER

Nút phòng nổ cho khớp nối Flender dùng cho khớp nối thủy lực hoạt động như một van an toàn (thiết bị bảo vệ quá tải) cho khớp nối khi dầu trong buồng đạt được nhiệt độ nguy hiểm.

Liên hệ