KHỚP NỐI THỦY LỰC RINGFDER HENFEL HLF-R

Khớp nối thủy lực Henfel HLF-R (Hydrodynamic Couplings Henfel HLF-R) có thể bảo vệ tất cả các cấu kiện truyền động điện và cơ học, ngay cả khi chuyển đổi vòng quay, sự đảo ngược xảy ra với tần suất cao. Khớp nối được sử dụng trong các ngành công nghiệp chính, mở rộng các cơ sở công nghiệp, và hỗ trợ kỹ thuật do các kỹ sư cơ khí.

Liên hệ