KHỚP NỐI THỦY LỰC RINGFEDER HENFEL HLE

Khớp nối thủy lực Henfel HLE (Hydronamic Couplings Type HLE)khớp nối cho lắp ráp dây chuyền, với loại phần tử kết nối “LE” bao gồm các phần tử đàn hồi mặt bích, trục và perbunan.

Liên hệ