CAO SU GIẢM XÓC DEFORM PLUS® R

Cao su giảm xóc Deform plus® R có thể được sử dụng lại sau khi tải động. Nhiệt độ môi trường làm việc từ -10°C đến +50°C. Thiết bị được sử dụng rộng rãi trong các máy móc đặc biệt.

Liên hệ