XÍCH TRUYỀN ĐỘNG CROSS MORSE INVERTED SC

Xích truyền động Inverted SC xuất xứ Cross Morse/England có độ giãn dài mài mòn tối thiểu trong quá trình vận hành, khiến chúng rất phù hợp với các ứng dụng truyền động ‘trung tâm cố định’. Các chuỗi này cũng có thể được sử dụng để thay thế các chuỗi của nhà sản xuất khác trên các ứng dụng hiện có để tăng xếp hạng công suất.

Liên hệ