KHỚP NỐI TRỤC CARDAN SIZE 587.15

Khớp nối trục Cardan size 587.15 (Cardan Shafts Series 587.15) thường được dùng để gắn kết các trục lại với nhau, có sự sai lệch tâm, sai số chế tạo và lắp đặt. Khớp nối trục Cardan có khả năng cho phép độ lệch gốc lớn nhất lên độ 45 độ, thích hợp cho mọi ứng dụng trong phạm vi kỹ thuật.

Liên hệ