KHỚP NỐI TRỤC CARDAN SIZE 1140

Khớp nối trục Cardan size 1140 (Cardan Shafts Series 1140) đảm nhiệm vai trò truyền momen cao giữa các hệ thống truyền lực đặt cách xa nhau. Khớp nối trục vạn năng thường được dùng để gắn kết các trục lại với nhau có sự sai lệch tâm, sai số chế tạo và lắp đặt.

Liên hệ