KHỚP NỐI BẢO VỆ QUÁ TẢI RINGFEDER TNT 2424

Khớp nối bảo vệ quá tải Ringfeder TNT 2424 (TSCHAN Backlash-free Safety Couplings Type TNT 2424) có nhiều size và kích cỡ khác nhau. Khớp nối bảo vệ quá tải được sử dụng trong các lĩnh vực ứng dụng, cụ thể  là máy móc xây dựng ví dụ như máy đào, máy nghiền, máy hủy,…

Liên hệ