THIẾT BỊ BÓP TRỤC RINGFEDER RFN 4091

Thiết bị bóp trục Ringfeder RfN 4091 (Shrink Discs RfN 4091) có cấu trúc rộng và các vòng ngoài chắc chắn mang lại cho sản phẩm giá trị truyền cao nhất. Ringfeder RfN 4091 được đặt bao quanh trục rỗng giúp mang lại khả năng kết nối đồng tâm và cân bằng phù hợp với các ứng dụng tốc độ cao.

Liên hệ