KHỚP NỐI RĂNG VỎ NHỰA KTR BOWEX M

Khớp nối răng vỏ nhựa Bowex M (BoWex M Curved-Tooth Gear Coupling) được thiết kế ba phần vơi vật liệu nylon. Khớp nối có khối lượng tịnh thấp và kết thúc khoan lỗ trục với dung sai + 0,05 / -0,1. Không cần bảo dưỡng bởi sự kết hợp vật liệu của nylon tới DIN 6885 và ren cho vít định vị. Phù hợp cho tất cả các ứng dụng của kỹ thuật nói chung và thủy lực.
Khớp nối bao gồm các kích cỡ: Bowex M14, Bowex M 19, Bowex M 24, Bowex M 28, Bowex M 32, Bowex M 38, Bowex M 42, Bowex M 48, Bowex M 65.

Liên hệ