DÂY CUROA FENNER QUATTRO PLUS CRE

Dây curoa Fenner Quattro Plus Cre được sản xuất bởi hãng Fenner/England.
Dây curoa Fenner
là một bước tiếng trong công nghệ dây đai, được làm bằng polyester độc đáo hiệu suất cao và phần tiếp xúc EPDM cho phép nó truyền năng lượng hơn 26% so với dònh Cre truyền thống và có tuổi thọ cao hơn 15%

Liên hệ