KHỚP NỐI MỀM FLENDER N-EUPEX A

Khớp nối mềm Flender N-eupex A (N-Eupex A Pin Coupling) dùng để kết nối trục động cơ điện hoặc trục của hộp giảm tốc (hộp số) với trục của máy công tác. Khớp nối chuyên dùng cho các nhà máy xi măng, nhà máy thép.
Khớp nối N-Eupex A gồm các kích cỡ: N-Eupex A 110, N-Eupex A 125, N-Eupex A 140, N-Eupex 160, N-Eupex A 180, N-Eupex A 200, N-Eupex A 225, N-Eupex A 250, N-Eupex A 280, N-Eupex A 315, N-Eupex A 350, N-Eupex A 400, N-Eupex A 440, N-Eupex A 480, N-Eupex A 520, N-Eupex A 560, N-Eupex A 610, N-Eupex A 660, N-Eupex A 710.

Liên hệ