KHỚP NỐI RĂNG RINGFEDER TNZ ZCHU

Khớp nối răng Ringfeder TNZ ZCHU (Gear Couplings TNZ ZCHU) thích hợp để sử dụng ở nhiệt độ lên đến +120°C nếu sử dụng con dấu đặc biệt. Khớp nối có sẵn với ống thép chia nhỏ (ZCA / ZCB – phạm vi kiểu máy ZCA cũng có sẵn trong thiết kế ZCB) và ống thép một mảnh (ZCH).

Liên hệ