Lưu trữ thẻ: cánh quạt tháp giải nhiệt

CUNG CẤP GÓI GIẢI PHÁP: KHỚP NỐI, CÁNH QUẠT, HỘP SỐ CHO THÁP GIẢI NHIỆT

Tháp giải nhiệt (Cooling Tower) có vai trò vô cùng quan trọng đối với các...

1 Các bình luận

THÁP GIẢI NHIỆT TRONG NHÀ MÁY THÉP

Tháp giải nhiệt (Cooling Tower) đóng vai trò quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp...

4 Các bình luận

THÁP GIẢI NHIỆT TRONG NHÀ MÁY SẢN XUẤT CHIP BÁN DẪN

Chip bán dẫn đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế sử dụng công...

4 Các bình luận

CÁNH QUẠT HUDSON CHO HỆ THỐNG THÁP GIẢI NHIỆT

Cánh quạt là một bộ phận của tháp giải nhiệt, với vai trò định hướng...

3 Các bình luận

Liên hệ