XÍCH TIÊU CHUẨN

Xích tiêu chuẩn Cross Morse được sản xuất từ đơn dãy (xích 1 dãy) đến xích nhiều dãy (đa dãy – đa tầng) và thường được ứng dụng sử dụng trong công nghiệp – đáp ứng hầu hết với những loại đinh chốt tán hoặc cả đinh chốt cài.

Liên hệ