XÍCH BĂNG TẢI THÉP

Xích băng tải thép (Welded Steel Conveyor Chain) là dòng sản phẩm thuộc hạng kỹ thuật Renold bao gồm một dây chuyền hoàn chỉnh gồm các dây chuyền kéo và nhà máy thép hàn. Chất lượng và hiệu suất của dây chuyền thép hàn đã là tiêu chuẩn công nghiệp trong nhiều thập kỷ. Chỗi xích băng tải thép có 2 loại: W và WD

Liên hệ