THIẾT BỊ BÓP TRỤC MAV 3009

Thiết bị bóp trục MAV 3009 (Shrink Disc MAV 3009 standard series) có thiết kế hai phần bao gồm vòng trong có rãnh đi kèm với ren đẩy, vòng ngoài và một bộ vít nắp đầu hình lục giác có kích thước M16. MAV 3009 có các thành phần khóa bên ngoài để cho phép nó liên kết trục rỗng và trục.

Liên hệ