NHÔNG TB

Nhông TB (Sprockets)  là một chi tiết nhỏ tuy nhiên nhông xích lại đóng vai trò của cả một dây truyền sản xuất, nó được sử dụng trong bộ truyền chuyển động của băng tải hay xe, và chắc hẳn nếu thiếu thì các dạng máy móc ấy sẽ dừng hoạt động ngay mà không cần xem thêm nhiều lí do khác.

Liên hệ