KHỚP NỐI VẤU L CROSS MORSE

Khớp nối vấu L Cross Morse/UK (‘L’ Series Jaw Couplings) có nhiều loại như L070, L075, L090, L095, L099, L100, L110, L115, L190, L225, hàng luôn có sẵn tại kho. Khớp nối được tạo ra từ vật liệu là một hợp chất cao su chịu dầu với tính linh hoạt và khả năng hấp thụ sốc tuyệt vời.

Liên hệ