KHỚP NỐI TRỤC RINGFEDER TNM NOR-MEX LE

Khớp nối trục Ringfeder TNM Nor-Mex LE (Elastomer Jaw Couplings TNM LE) là khớp nối có độ đàn hồi tốt, cân vằng các góc lệch trục, hướng tâm và trục trong các giới hạn xác định. Khớp nối trục truyền mô-men xoắn thông qua các bộ đệm đàn hồi, chịu áp lực của Pb được nối với nhau như một vòng trung gian. Vòng trung gian đàn hồi có  thể đệm các tác động và rung động xoắn.

Liên hệ