KHỚP NỐI TRỤC KTR ROTEX ZR

Khớp nối trục KTR Rotex ZR (ROTEX® ZR Flexible jaw couplings) là khớp nối nửa vỏ (khớp nối trục chia) với trục trung gian để nối các khoảng cách trục lớn. Khớp nối trục được trang bị cao su T-PUR® chịu nhiệt độ mới, có sẵn ở ba mức độ khác nhau của Shore.

Liên hệ