KHỚP NỐI TRỤC CARDAN SIZE 2045

Khớp nối trục Cardan size 2045 (Cardan Shafts Series 2045) được dùng để gắn kết các trục lại với nhau, có sự sai lệch tâm, sai số chế tạo và lắp đặt. Khớp nối trục đảm nhiệm vai trò truyền momen cao giữa các hệ thống truyền lực đặt cách xa nhau mà trong quá trình hoạt động khoảng cách, vị trí luôn có sự thay đổi.

Liên hệ