KHỚP NỐI TRỤC CARDAN SIZE 2035

Khớp nối trục Cardan size 2035 (Cardan Shafts Series 2035) được cấu tạo từ 2 trục cardan trở lên kết hợp với một hoặc nhiều khớp nối trục cardan. Cardan Size 2035 là khớp nối trục vạn năng  thường được dùng để gắn kết các trục lại với nhau, có sự sai lệch tâm, sai số chế tạo và lắp đặt.

Liên hệ