KHỚP NỐI TRỤC CARDAN SIZE 1310

Khớp nối trục Cardan size 1310 (Cardan Shafts Series 1310) được dùng để gắn kết các trục lại với nhau, có sự sai lệch tâm, sai số chế tạo và lắp đặt. Khớp nối trục được lắp ở vị trí trung gian giữa trục chủ động và trục bị động mà không thẳng hàng trên trục và được cấu tạo từ 2 trục cardan trở lên kết hợp với một hoặc nhiều khớp nối trục cardan.

Liên hệ