KHỚP NỐI TRỤC CARDAN GA-HA (UNIVERSAL JOINT)

Khớp nối trục Cardan GA-HA (Universal joint) được chế tạo bằng ổ trượt trơn với kiểu khớp chính xác GA và ổ trục kim với kiểu khớp chính xác HA. Khớp nối trục Cardan cho phép vòng bi bù lại dịch chuyển góc lớn hơn đáng kể so với các loại khớp nối khác. Ngoài ra, các khớp đôi có hai ổ trục có thể bù lại dịch chuyển hướng tâm.

Liên hệ