KHỚP NỐI MAGNALOY

Khớp nối Magnaloy ưu điểm chất liệu bằng “cấu trúc Magiê” nhẹ hơn 76% so với bằng sắt và nhẹ hơn 36% so với nhôm. Đây là ưu điểm nổi trội của khớp nối magnaloy so với các dòng khớp nối linh hoạt khác.

Liên hệ