KHỚP NỐI LÒ XO ROTOGRID TH

Khớp nối lò xo Rotogrid TH (Rotogrid taper grid coupling) có nhiều size, Sự chuyển động của lò xo trong khớp nối cho phép song song giảm chấn động sai lệch và rung động.

Liên hệ