KHỚP NỐI ĐĨA THÉP RADEX-N COMPOSITE

Khớp nối đĩa thép Radex-N Composite (Radex-N Composite Steel laminae couplings) là loại khớp nối 3 thành phần hoàn toàn bằng thép, bao gồm hai trục hub được kết nối với nhau thông qua phần nối dài spacer và các đĩa thép. Các vít chốt đặc biệt có độ bền cao được vặn vào hub và spacer giúp cố định thiết bị lại.

Liên hệ