KHỚP NỐI CARDAN H-HD (UNIVERSAL JOINT COUPLINGS)

Khớp nối Cardan KTR H-HD (Universal joint couplings) được chế tạo bằng ổ trục kim với kiểu khớp chính xác H và HD. Khớp nối Cardan có vòng bi được chế tạo bằng vòng bi trơn được lựa chọn dựa trên loại ứng dụng. Vòng bi cho phép các khớp nối chính xác bù lại dịch chuyển góc lớn hơn đáng kể so với các loại thiết bị khác.

Liên hệ