KHỚP NỐI BÁNH XE JAC CA

Khớp nối bánh xe Jac CA (Tire Coupling CA) sử dụng các hợp chất tự nhiên làm cho khớp nối phù hợp sử dụng trong hầu hết các điều kiện.

Liên hệ