KHỚP KHÓA TRỤC MAV 5061

Khớp khóa trục MAV 5061 (Locking Assembly MAV 5061) là thiết bị khóa tiêu chuẩn có công suất trung bình. MAV 5061 có khả năng tự định tâm và tự khóa. Có một vị trí trung tâm trục cố định trong quá trình siết chặt, thích hợp để kết nối các trung tâm có thành mỏng.

Liên hệ